Om Tranemo Grus & Betong AB

Affärsidé

"TGB skall på sin hemmamarknad vara den självklara leverantören av ballastmaterial och maskintjänster för stora och små kunder sett till kvalitet, flexibilitet, pris och service."

Tranemo Grus & Betong AB (TGB) grundades 1948 av Gösta Gustavsson.
Idag ägs det av sonen Marcus Gustavsson. 

Vi levererar bergmaterial från egna bergtäkter i Tranemo (Hyltenäs) och Gislaved (Singelsö). Från dessa täkter är Ni som kunder också välkomna att själva hämta på egna fordon dock ej personbil med släpvagn. Vidare säljer vi grusmaterial, matjord, kullersten mm från egna upplag och täkter i Tranemo.

Vi hyr ut bemannad entreprenad- och krossmaskiner till bygg- och anläggningsföretag.
Vi tillverkar fabriksbetong som levereras i egna roterbilar.

TGB har under sommaren 2013 mottagit sina ISO-certifikat, ännu ett steg att förbättra vår kvalité.