Kvalitet och miljö

Vi har alltid strävat efter att vara det självklara valet för våra kunder på de marknader vi har verksamhet. Med lokal förankring och ett stort engagemang får vi jobbet gjort. Lika viktigt är att våra kunder kan vara säkra på att vi levererar en förstklassig produkt men minsta möjliga miljöpåverkan. Därför har alltid kvalitets och miljöarbetet haft högsta prioritet och vi har tagit steget fullt ut och formaliserat detta.

Kvalitets- och miljöcertifiering

Vi är sedan juli 2013 certifierade för certifikat för kvalitets och miljöstandarderna ISO 9001 och 14001. Vi fortsätter implementeringen i organisationen för att alla skall känna sig lika delaktiga. Genom kontinuerligt och systematiskt arbete skall vi hela tiden bli bättre på att möta de utmaningar som våra kunder och miljön ställer oss inför.

Kvalitetspolicy

Vi strävar efter att uppfylla våra intressenters behov och deras förväntningar.
Var och en i företaget skall ges förutsättningar för att ta ansvar i det egna arbetet.
Vårt kvalitetsarbete är inriktat på ständig förbättring och ett minimum av kvalitetsbrister.

Se hela vår kvalitetspolicy här

Miljöpolicy

TGB verksamhet inom miljö skall kännetecknas av helhetssyn, ständig förbättring, kompetensutveckling och effektivt resursutnyttjande. Genom detta skall företaget få konkurrensfördelar och bidra till utveckling som samtidigt är energieffektiva och miljömässigt acceptabla.

Se hela vår miljöpolicy här